Pomorski promet
15.12.2019 18:48:06

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Obavještavaju se vozači kamiona da od 14.11.2019. na liniji 604 Split-Vela Luka-Ubli sa polaskom iz Splita u 15:00h plovi trajekt "LASTOVO" kojem je max visina garaže 3.80 m, stoga molimo obratite pažnju na visinu kamiona.

Do 31.12.2019. linija 9309 Rijeka-Rab-Novalja (Pag) plovi po privremenom redu plovidbe zbog radova u luci Novalja. Umjesto pristajanja u luci Novalja katamaran će pristajati u luci Tovarnele (Lun).

Zbog građevinskih radova do 1. lipnja 2020. godine zatvoren je za sav pomorski promet trajektni dio luke Silba (Žalić). Trajekt na liniji 401 Zadar (Gaženica)-Ist-Olib-Silba-Premuda-Mali Lošinj do završetka sanacije neće pristajati u luku Silba.

Od 4. studenog, sve najave dolazaka kamiona u riječku luku moraju biti prijavljene preko mrežne aplikacije te više ne postoji mogućnost najave ulaska kamiona fizičkim putem.


Početna