Radari 24.09.2018

-Istarski Y - Rogovići - T. Učka 17:00-19:00
-žc 5190 Rogovići - Zabrežani 09:00-10:30
Pula-119. brigade - Partizanski put 14:00-16:00
Pula-Cesta prekomorskih brigada 06:00-07:00
Pula-Cesta prekomorskih brigada 16:00-18:00
Buzet-Ponteporton 07:00-08:00
Gračišće 07:00-08:00
Buzet-GP Požane 15:00-16:00
Pula-Fažana 09:00-11:00
Pula-Fažana 18:00-20:00
Pula-Medulin 20:00-22:00
Pula-Buje (Buie) 09:00-14:00
Pula-Vodnjan (Dignano) 11:00-14:00

Početna