Radari 18.08.2019

-Istarski Y - Rogovići - T. Učka 14:00-22:00
Pula-Medulinska 10:00-12:00
Pula-Premanturska 08:00-10:00
Pula-Verudela-Veruda 12:00-14:00
Buzet-Ponteporton 08:00-09:00
Petrovija 12:00-13:30
Bužinija 16:00-18:00
Kmeti 09:30-11:00
Pula-Buje (Buie) 06:00-14:00

Početna