Radari 16.02.2019

Čačinci-B. Jelačića 11:00-13:00
Slatina-Kozice 22:00-24:00
Suhopolje-Cabuna 00:00-01:00
Virovitica-Gornje Bazje 12:00-13:00
Bušetina-Rogovac 16:00-17:00
Rezovac-Borova 09:00-10:00
Rezovac-Virovitica 08:00-09:00
Nova Bukovica-Bjelkovac 08:00-10:00
Slatina-Voćin 16:00-18:00

Početna