ostalo

- 15% za uslugu „legalizacije objekta“

-10% za uslugu parcelacije zemljišta

-10% za uslugu geodetskog snimka

-10% za uslugu identifikacije posjeda


Početna