Proizvodi za automobile

10 % za uslugu tiska blokovske robe (vizitke)

10 % za uslugu izrade cestovne reklame

10 % za usluge digitalnog printa (PVC naljepnice)

novom klijentu, na preporuku člana HAK-a – poklon: gratis članski paket START


Početna