Edukacija

10 % popusta na sve programe prekvalifikacije;

10 % popusta na sve programe osposobljavanja;

10 % popusta na tečajeve stranih jezika

10 % popusta na pripreme za maturu

 

 

10 % popusta na tečajeve stranih jezika;

10 % popusta na pripreme za maturu.


Početna