Medicinske usluge

•    10 % na sve usluge Partnera;

•    20 % na ultrazvuk abdomena uz pregled interniste i kardiologa


Početna