Mali Prolog - Jug30
Kobiljača - Jug30
Puljani - tunel sjever30
Karamatići - Sjever30
Karamatići - Jug30
Sveti Ilija - tunel sjever60
Sveti Ilija - tunel sjever60
Sveti Ilija - tunel jug60
Sveti Ilija - tunel jug60
Petrovac - tunel jug30
Međak - tunel sjever30