Sredanci - Ulaz60
Andrijevci - odmorište60
Ivandvor - odmorište60
Đakovo - Izlaz60
Štrosmajerovac - odmorište60
Beketinci - odmorište60
Čepin - čvor jug60
Osijek - čvor jug60