Lučko - Ulaz5
Lučko - Ulaz +200m5
Lučko - Ulaz +500m5
Lučko - Izlaz5
Lučko - Izlaz +500m5
Lučko - Izlaz +500m5
Lučko - Autocesta +1km5
Demerje - Izlaz5
Demerje - Izlaz +500m5
Zdenčina - ..10
Zdenčina - ..10
Jastrebarsko - ..10
Karlovac - Ulaz5
Karlovac - Izlaz5
Karlovac - Autocesta +200m5
Drežnik - ..60
Dobra - ..60
Novigrad - ..60
Ogulin - ..25
Ogulin - ..25
Modruš - ..25
Modruš - ..25
Mala Kapela - ..60
Mala Kapela - ..60
Mala Kapela - ..60
Brinje - ..60
Brinje - ..60
Žuta Lokva - ..60
Žuta Lokva - ..60
Žuta Lokva - ..60
Žuta Lokva - ..60
Žuta Lokva - ..25
Žuta Lokva - ..25
Otočac - ..60
Otočac - ..60
Perušić - ..60
Perušić - ..25
Perušić - ..25
Gospić - ..25
Gospić - ..60
Gospić - ..60
Gornja Ploča - ..60
Gornja Ploča - ..60
Sveti Rok čvor - ..60
Sveti Rok čvor - ..60
Krpani - ..25
Sveti Rok sjever - ..15
Sveti Rok sjever - ..25
Sveti Rok jug - ..25
Sveti Rok jug - ..25
Sveti Rok jug - ..30
Serpentina - ..60
Božići 1 - ..60
Božići 2 - ..60
Rovanjska (Maslenica) - ..60
Rovanjska (Maslenica) - ..25
Maslenica - ..25
Posedarje - ..60
Posedarje - ..60
Zadar centar (Zadar 1) - ..30
Zadar istok (Zadar 2) - ..25
Zadar istok (Zadar 2) - ..25
Benkovac - ..30
Benkovac - ..30
Pirovac - ..25
Pirovac - ..25
Prokljan - ..30
Prokljan - ..30
Mokrice - ..30
Skradin - ..25
Skradin - ..25
Šibenik - ..25
Šibenik - ..25
Dubrava - ..25
Dabar - ..25
Vrpolje - ..25
Pištet - ..25
Ljubeč - ..25
Gajina - ..25
Bejići - ..25
Rodine Glavice - ..25
Vučevica - ..25
Vučevica - ..25
Dugopolje - ..25
Dugopolje - ..25
Dugopolje - Ulaz60
Bisko - ..25
Bisko - ..25
Blato na Cetini - ..25
Šestanovac - ..25
Šestanovac - ..25
Zagvozd - ..25
Zagvozd - ..25
Ravča - ..15
Ravča - čvor sjever60
Vrgorac - ..25
Vrgorac - ..25
Ploče. - čvor sjever30
Mali Prolog - Jug30
Kobiljača - Jug30
Struge Brečići - ..25
Puljani - tunel sjever30
Karamatići - Sjever30
Karamatići - Sjever30
Karamatići - Jug30
Karamatići - Jug30
Komarna - ..60
Pelješac - 1060 m60
Pelješac - 1345 m60
Pelješac - 2404 m60
Pelješac - 0 m60
Blaca - ..60
Brijesta - ..60
Kamenice sjever - ..60
Kamenice jug - ..60
Bosiljevo 2 - čvor60